Webbplatsregler

Regler för hur ProZ.com får användas

Följande regler har satts upp för att utvidga och skydda den trevliga resultatinriktade atmosfären på ProZ.com. Genom att använda webbplatsen godkänner du och går med på att följa dessa regler.


Webbplatsregel

1 Forumen på ProZ.com är endast avsedda för diskussioner som gäller ProZ.coms verksamhetsområde.
Giltiga diskussionsämnen omfattar språk och språktjänster (översättning, tolkning, lokalisering, textning osv.) samt affärsrelaterade och tekniska frågor som är speciellt intressanta för språkexperter i deras arbete. Det är inte tillåtet att göra inlägg som inte är relaterade till språk eller översättning, eller affärsverksamheten för språket eller översättningen. Inlägg som är politiska, religiösa eller på annat sätt kontroversiella till sin natur eller som kan anses vara stötande av andra användare tas bort utan hänsyn till de uttryckta åsikterna. [ Mer information finns på webbplatsens Definition av verksamhetsområdet ]
2 Avsändare förväntas skriva detaljerade rubriker och lägga ut inlägg på det lämpligaste forumet.
Eftersom forumen på ProZ.com är mycket aktiva måste man vara mycket noggrann med hur resursen används. Inläggens rubriker måste vara så beskrivande som möjligt angående innehållet och, när det är möjligt, förmedla budskapet i rubriken. (Observera att moderatorer har rätt att redigera inläggsrubriker och flytta ämnen mellan forum för ökad tydlighet och mer lättordnade arkiv. Moderatorer kan inte ändra innehållet i ett foruminlägg.)
3 Inlägg får inte göras mer än en gång.
Lägg inte ut samma ämne flera gånger eller på flera forum.
4 Svar får inte avvika från det utlagda ämnet.
När du svarar på ett ämne som startats av en annan medlem ska du hålla dig till ämnet som framlagts. Du måste lägga ut ett nytt ämne om du vill ändra diskussionen.
5 Det är inte tillåtet att spekulera över andras åsikter.
Det är inte tillåtet att kommentera andras åsikter utan godkännande ('Jenny verkar tycka...').
6 När ett ämne har låsts får inte diskussionen återupptas.
Diskussioner i trådar som har låsts eller dolts av personal eller moderatorer på ProZ.com ska inte återupptas. Inlägg som görs i sådana trådar får inte redigeras när ett ämne har låsts.
7 Det språk som utsetts för forumet ska användas.
Ett arbetsspråk anges för varje forum och detta språk ska i möjlig mån användas vid inlägg. Engelska är arbetsspråket där inget annat anges.
8 Uppdragsgivare får inte diskuteras specifikt.
Inlägg eller kommentarer om en specifik uppdragsgivare (identifieras med namn, hänvisning, länk eller på annat sätt) är inte tillåtna, vare sig de är positiva eller negativa. (Webbplatsanvändare som vill ange sin sannolikhet för att arbeta med en särskild uppdragsgivare igen ska använda ProZ.com Blue Board.)
9 Det är avsändaren ansvar att respektera upphovsrätten.
Det är förbjudet att använda exemplar av obehörigt material (material som skyddas av copyright, varumärke eller annat). Endast utdrag och länkar till artiklarna får skrivas ut såvida inte du inte har fått utgivarnas tillstånd. I sådana fall måste en sådan tillåtelse tydligt anges i inlägget.
10 Inga juridiska tolkningar
Juridiska tolkningar och protester mot ProZ.coms regler och funktioner ska inte göras på forumen utan ska skickas skriftligen till ProZ.coms huvudkontor.
11 Använd avsedda områden på webbplatsen.
Forum får inte användas för frågor som det finns avsedda områden för på webbplatsen.
12 The Certified PRO network screening process should not be discussed in the forums.
To maintain the integrity of the screening process for the Certified PRO network, specifics of the process should not be discussed in the forums. Details related to one's personal experience in the screening process for the Certified PRO network, including reasons received for acceptance or denial of one's application, should not be discussed in the forums. Questions may be submitted via support request.
13 Announcing non-ProZ.com events via the forums is only permitted in the "Language Industry Events & Announcements" forum.
One announcement may be posted per event either in the Language Industry Events & Announcements forum or via the Translation news service. Additional announcements (e.g. "reminder", "final call") are not allowed. Events should not be announced anywhere else in the forums. An exception is allowed for non-English or country-specific forums; an event may be posted once, in one non-English or country-specific forum (not in addition to, but in lieu of a post in the Events and Announcements forum or Translation news).

Att ovanstående regler följs är en förutsättning för fortsatt åtkomst och användning av webbplatsen.

Efterlevnad

Anställda och moderatorer kan vidta någon av följande åtgärder för att se till att reglerna följs:
* kontakta användare för att göra dem uppmärksamma på vissa regler
* låta bli att godkänna (eller radera/dölja) inlägg som bryter mot en regel
* visa ett meddelande angående reglerna för vissa användare när de gör vissa saker
* utesluta användare, temporärt eller permanent, från webbplatsfunktioner som de har använt i strid mot reglerna.
* säga upp profil eller medlemskap (endast anställda)

Moderatorer och personal måste agera i enlighet med, och skyddas av, webbplatsreglerna exakt på samma sätt som andra medlemmar.

Uppsägning

Anställda på ProZ.com kan i sällsynta fall vid allvarliga regelbrott säga upp en profil (och medlemskap) med omedelbar verkan. I de flesta fall använder ProZ.com sig dock av en policy med "gult/rött kort", liknande den man har i fotboll, vid uppsägningar.

Endast anställda delar ut gula eller röda kort. Regler åberopas med nummer och datumet på kortet registreras. Termerna "gult kort" och "rött kort" används explicit. Om ett e-postmeddelande skickas står dessa termer på ämnesraden.

En användare som har fått ett gult kort får fortsätta att använda webbplatsen (ibland med vissa restriktioner) men uppmärksammas på att ytterligare regelbrott leder till uppsägelse. En person vars profil har sagts upp släpps inte in på ProZ.com igen.

Köpare måste följa sajtens uppsägningsregler: Termination policy.

Förtydligande

Skicka en supportförfrågan om du vill att vi ska förtydliga någon av ovanstående regler eller hur vi ser till att reglerna följs.

Request help


Site Documentation


The member services and support team
Jared

Jared

Lucia

Lucia

Alejandro

Alejandro

Helen

Helen

Yana

Yana

Maria D

Maria D

Karen

Karen

Enrique Manzo

Enrique Manzo

Evelio

Evelio

Julieta

Julieta

Mariano

Mariano

Hayjor Roca

Hayjor Roca

Andrea

Andrea

Rocío Tempone

Rocío Tempone

Rocio Palacios

Rocio Palacios

Ezequiel

Ezequiel

Your current localization setting

Svenska

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Sök term
  • Jobb
  • Forum
  • Multiple search