Webbplatsregler

Regler för hur ProZ.com får användas

Följande regler har satts upp för att utvidga och skydda den trevliga resultatinriktade atmosfären på ProZ.com. Genom att använda webbplatsen godkänner du och går med på att följa dessa regler.


Webbplatsregel

2.1 KudoZ ska endast användas för hjälp med termer när andra resurser har tömts.
De resurser som finns omfattar KudoZ-arkiven (KudoZ > ProZ.com termsökning från huvudmenyn), ordböcker, sökmotorer osv. Om man beslutar sig för att ställa en KudoZ-fråga trots att översättningen finns någon annanstans, ska denna tas med tillsammans med en förklaring till vilken ytterligare information man söker.
2.2 Texter som läggs ut för översättning via KudoZ bör begränsas till cirka tio (10) ord.
Om det gäller längre texter rekommenderar vi att en lämplig översättare hittas via registret eller jobbsystemet.
2.3 En term per fråga är tillåten.
Att ta med flera termer som ska översättas i en KudoZ-fråga strider mot förfarandet att generera ord till ordlistan.
2.4 Tillräcklig kontext måste anges med varje fråga.
Om det inte finns någon kontext ska ämnesområdet och vilket typ av dokument det gäller anges. Det kan vara bra att ta med meningar eller stycken där termen ifråga förekommer.
2.5 KudoZ-frågor måste klassificeras ordentligt.
Tänk på att välja det mest lämpliga språkparet, kategorin (PRO jämfört med Icke-PRO), allmänna och detaljerade ämnesområden när du ställer en fråga. Ämnesområdena "allmänt" och "övrigt" ska inte användas när det finns ett mer specifikt område.
2.6 Frågeställare måste avsluta frågorna.
Avsluta frågor genom att välja det svar som du tycker är mest användbart (och ge det poäng, oavsett om frågan ställdes som "ej för poäng"). Frågeställare som inte avslutar sina frågor inom en lämplig tidsperiod får inte ställa fler frågor. (Observera att man kan avsluta en fråga utan att välja något svar när man inte tycker att något av dem är användbart.)
2.7 Du bör föra in ordet i en ordlista när frågan avslutas.
När en fråga avslutas förväntas en frågeställare föra in ordet i ordlistan – med både käll- och måltermer i lexikonformat – via avsett formulär. Frågor som inte förs in i en ordlista undantas.
2.8 Det finns en gräns för hur många KudoZ-frågor som kan ställas per dag och vecka.
Begränsningar gäller baserat på vilken typ av medlemskap som frågeställaren har. Det är förbjudet att försöka kringgå dessa begränsningar.
2.9 Guidelines:
"Help" KudoZ should be used for requesting terms help after having searched the KudoZ term search and other resources. When asking a question, sufficient context should be provided. Even when there is no other context, the subject area and type of document should be indicated. It can be helpful to enter sentences or paragraphs where the term in question occurs. See a more detailed description here.

Att ovanstående regler följs är en förutsättning för fortsatt åtkomst och användning av webbplatsen.

Efterlevnad

Anställda och moderatorer kan vidta någon av följande åtgärder för att se till att reglerna följs:
* kontakta användare för att göra dem uppmärksamma på vissa regler
* låta bli att godkänna (eller radera/dölja) inlägg som bryter mot en regel
* visa ett meddelande angående reglerna för vissa användare när de gör vissa saker
* utesluta användare, temporärt eller permanent, från webbplatsfunktioner som de har använt i strid mot reglerna.
* säga upp profil eller medlemskap (endast anställda)

Moderatorer och personal måste agera i enlighet med, och skyddas av, webbplatsreglerna exakt på samma sätt som andra medlemmar.

Uppsägning

Anställda på ProZ.com kan i sällsynta fall vid allvarliga regelbrott säga upp en profil (och medlemskap) med omedelbar verkan. I de flesta fall använder ProZ.com sig dock av en policy med "gult/rött kort", liknande den man har i fotboll, vid uppsägningar.

Endast anställda delar ut gula eller röda kort. Regler åberopas med nummer och datumet på kortet registreras. Termerna "gult kort" och "rött kort" används explicit. Om ett e-postmeddelande skickas står dessa termer på ämnesraden.

En användare som har fått ett gult kort får fortsätta att använda webbplatsen (ibland med vissa restriktioner) men uppmärksammas på att ytterligare regelbrott leder till uppsägelse. En person vars profil har sagts upp släpps inte in på ProZ.com igen.

Köpare måste följa sajtens uppsägningsregler: Termination policy.

Förtydligande

Skicka en supportförfrågan om du vill att vi ska förtydliga någon av ovanstående regler eller hur vi ser till att reglerna följs.

Request help


Site Documentation


The member services and support team
Jared

Jared

Lucia

Lucia

Alejandro

Alejandro

Helen

Helen

Yana

Yana

Maria D

Maria D

Karen

Karen

Enrique Manzo

Enrique Manzo

Evelio

Evelio

Julieta

Julieta

Mariano

Mariano

Hayjor Roca

Hayjor Roca

Andrea

Andrea

Rocío Tempone

Rocío Tempone

Rocio Palacios

Rocio Palacios

Ezequiel

Ezequiel

Your current localization setting

Svenska

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Sök term
  • Jobb
  • Forum
  • Multiple search