Webbplatsregler

Regler för hur ProZ.com får användas

Följande regler har satts upp för att utvidga och skydda den trevliga resultatinriktade atmosfären på ProZ.com. Genom att använda webbplatsen godkänner du och går med på att följa dessa regler.


Webbplatsregel

1.1 Jobbsystemet på ProZ.com är endast avsett för att lägga ut jobb som är intressanta för språkexperter.
Det är inte tillåtet att göra inlägg som inte rör jobb eller som rör jobb men som inte är intressanta för översättare, tolkar eller andra språkexperter.
1.2 Jobb måste innebära betalt arbete.
Utlagda jobb måste medföra att uppdragsgivaren betalar lingvisten för utfört arbete. (Undantag: Registrerade ideella organisationer (länk krävs) kan lägga ut jobb som inte medför betalning.) Jobbformuläret får inte användas för att marknadsföra någon tjänst. Under inga omständigheter får betalning i någon form föreslås uppdragsgivaren.
1.3 Stötande innehåll får inte inkluderas i jobb.
Innehåll som är politiskt, oanständigt eller som på något annat sätt är stötande får inte inkluderas i texten för ett jobb.
1.4 Man bör inte lägga ut samma jobb flera gånger.
Ett jobb får endast läggas ut en gång såvida inte begränsningarna i jobbsystemet gör det nödvändigt att lägga ut flera jobb. (Det går att annonsera om ett projekt som involverar flera språkpar i ett enda jobb.)
1.5 En uppsättning förfrågningar efter cv (dvs. "potentiella jobb") får läggas ut en gång per månad.
Förfrågningar efter översättare till eventuella kommande jobb utan att ha något faktiskt jobb att erbjuda, är begränsade till en per månad. Högst fem jobb per förfrågan tillåts. (Observera att man kan ange vilka kunskaper man söker och samla ansökningar på en fortgående basis via Blue Board.)
1.6 Det är avsändarens ansvar att respektera konfidentialitet.
Använd inte jobbformuläret för att lägga ut jobb som är känsliga. Överväg istället att hitta lingvister som uppfyller dina krav i registret och kontakta dem direkt.
1.7 Jobb måste läggas ut i enlighet med lagarna i gällande jurisdiktion.
En uppdragsgivare bär ansvaret för att hans/hennes jobb läggs ut i enlighet med lagarna i hans/hennes jurisdiktion samt enligt lagarna i ProZ.coms jurisdiktion.
1.8 Lägg inte ut jobb för tredje parts räkning.
Använd endast jobbsystemet för dina egna jobb.
1.9 Alla obligatoriska kontaktuppgifter måste anges.
Kontaktuppgifter som angivits som obligatoriska i jobbet måste uppges. Jobb med ofullständiga uppgifter kan tas bort av personal eller moderatorer på ProZ.com. (Observera att det är möjligt att ange att vissa kontaktuppgifter inte får offentliggöras med jobbet, men uppgifterna måste finnas registrerade på ProZ.com.
1.10 Betalningsåtaganden måste uppfyllas.
Om vi får rapporter om att en lingvist inte fått betalt enligt överenskommelse av en uppdragsgivare (antingen för projekt som startats via ProZ.com eller på annat sätt) får den uppdragsgivaren inte lägga ut fler jobb. Se uppsägningspolicyn för mer information.
1.11 Det är inte möjligt att redigera jobb när de har lagts ut.
(Man kan dock lämna kommentarer.)
1.12 Jobb får inte innehålla ovidkommande kommentarer om priser eller betalning.
Uppdragsgivare får ange priser när de lägger ut jobb. Det är dock inte tillåtet att lämna ovidkommande kommentarer om priser.

Att ovanstående regler följs är en förutsättning för fortsatt åtkomst och användning av webbplatsen.

Efterlevnad

Anställda och moderatorer kan vidta någon av följande åtgärder för att se till att reglerna följs:
* kontakta användare för att göra dem uppmärksamma på vissa regler
* låta bli att godkänna (eller radera/dölja) inlägg som bryter mot en regel
* visa ett meddelande angående reglerna för vissa användare när de gör vissa saker
* utesluta användare, temporärt eller permanent, från webbplatsfunktioner som de har använt i strid mot reglerna.
* säga upp profil eller medlemskap (endast anställda)

Moderatorer och personal måste agera i enlighet med, och skyddas av, webbplatsreglerna exakt på samma sätt som andra medlemmar.

Uppsägning

Anställda på ProZ.com kan i sällsynta fall vid allvarliga regelbrott säga upp en profil (och medlemskap) med omedelbar verkan. I de flesta fall använder ProZ.com sig dock av en policy med "gult/rött kort", liknande den man har i fotboll, vid uppsägningar.

Endast anställda delar ut gula eller röda kort. Regler åberopas med nummer och datumet på kortet registreras. Termerna "gult kort" och "rött kort" används explicit. Om ett e-postmeddelande skickas står dessa termer på ämnesraden.

En användare som har fått ett gult kort får fortsätta att använda webbplatsen (ibland med vissa restriktioner) men uppmärksammas på att ytterligare regelbrott leder till uppsägelse. En person vars profil har sagts upp släpps inte in på ProZ.com igen.

Köpare måste följa sajtens uppsägningsregler: Termination policy.

Förtydligande

Skicka en supportförfrågan om du vill att vi ska förtydliga någon av ovanstående regler eller hur vi ser till att reglerna följs.

Request help


Site Documentation


The member services and support team
Jared

Jared

Lucia

Lucia

Alejandro

Alejandro

Helen

Helen

Yana

Yana

Maria D

Maria D

Karen

Karen

Enrique Manzo

Enrique Manzo

Evelio

Evelio

Julieta

Julieta

Mariano

Mariano

Hayjor Roca

Hayjor Roca

Andrea

Andrea

Rocío Tempone

Rocío Tempone

Rocio Palacios

Rocio Palacios

Ezequiel

Ezequiel

Your current localization setting

Svenska

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Sök term
  • Jobb
  • Forum
  • Multiple search