Vad är Blue Board?

Så här fungerar det: en ProZ.com-användare (en "lingvist") kan ange en siffra mellan 1 och 5 motsvarande hans/hennes "likelihood of working again (sannolikhet för att arbeta igen)" med en uppdragsgivare (även kallat "LWA"). En textrad (en "kommentar") kan anges med siffran om något behöver förklaras. Uppdragsgivaren kan ge en respons på omdömen med en textrad.

Efterhand registreras ett antal omdömen och svar för en uppdragsgivare. Dessa omdömen hamnar tillsammans med omdömena för andra uppdragsgivare på Blue Board-listan. Blue Board-listan kan öppnas via webbadresser enligt följande: http://www.proz.com/blueboard/#. Utöver omdömen och svar finns står även uppdragsgivarens kontaktuppgifter och det genomsnittliga LWA-värdet på listan.

Blue Board är den kompletta sökbara databasen för dessa omdömen.


Blue Board (databas med uppdragsgivare)

Main

 • 1 - Blue Board: General

 • 1.1 - Vad är Blue Board?

  Vi förklarar på ett indirekt sätt. Först och främst så kan alla ProZ.com-användare ange en siffra mellan 1 och 5 som motsvarar sannolikheten för att han eller hon skulle arbeta igen(LWA)med en uppdragsgivare (t.ex. en kund eller en översättningsbyrå). Användaren kan också skriva en textrad som förklaring till siffran. Uppdragsgivaren kan svara med en egen textrad.

  Blue Board är den kompletta sökbara databasen där alla dessa omdömen och svar ingår tillsammans med uppdragsgivarnas kontaktuppgifter.


 • 1.2 - Ordlista över orden på Blue Board...

  Uppdragsgivare: Ett samlingsord för byråer, företag, kunder och andra organisationer eller personer som köper översättningstjänster. Blue Board är en databas med uppdragsgivare och omdömen från lingvister.

  Omdöme
  LWA: Sannolikhet för att arbeta igen (med en särskild uppdragsgivare.) Det här avser den numeriska delen av ett omdöme.

  Kommentar
  Svar: När ett omdöme lämnats har uppdragsgivaren möjlighet att svara med en rad.

  Liksom för kommentarer från lingvister måste svar från uppdragsgivare begränsas till oberoende erfarenheter. Personliga anmärkningar i kommentarer och svar är inte godtagbara och tas vid förfrågan bort av personalen.

  Avsändare: En lingvist eller uppdragsgivare som lämnar ett omdöme eller svarar.

  Genomsnittlig omdömespoäng
  Register

 • 1.3 - Vilka villkor gäller för omdömen angående sannolikheten för att man skulle arbeta med en uppdragsgivare igen?

  Du får endast lämna omdömen om kunder som du arbetat med i ett projekt och som du har levererat till i tid och som inte klagat på kvaliteten. Du får inte lämna omdömen som baserar sig enbart på förhandlingar, provöversättningar eller andra inledande diskussioner.

  Om du arbetat med ett projekt för en kund men levererade för sent eller på annat sätt misskötte arbetet får du inte lämna ett omdöme om den kunden. Blue Board får inte användas för att hota uppdragsgivare.

  Uppdragsgivare (eller användare som representerar uppdragsgivaren) får inte lämna omdömen om sig själva.

 • 3.1 - Why is a comment simply saying "contact me privately for further details" not allowed?

  This comment does not provide any helpful information to other translators and undermines the point of the Blue Board. Translators are busy, if they went to a Blue Board record and every comment merely said "Contact me privately for further details." there would be no point in having the comment section at all.

  Site members can contact the translator who gave an entry for more details by clicking the "Email translator" icon on the entry itself. • Main - Top


 • 1.4 - Hur pålitligt är Blue Board?

  De omdömen som visas här bekräftas inte på något sätt och speglar enbart åsikter från dem som lämnat omdömen. Att tänka på när du utvärderar omdömen: aktivitetsnivå, identitetsverifiering, medlemskapsnivå, registreringsnummer och andra egenskaper hos dem som lämnat omdömen.

  Lita inte enbart på omdömena. Bilda gärna en egen åsikt om uppdragsgivarna baserat på dina erfarenheter från att personligen arbeta eller förhandla med uppdragsgivarna.


 • 1.5 - Where can I manage LWA feedback?

  You can see information on LWA entries received, requested and given, and request new LWA entries from service providers on the LWA Feedback management page.

  You can also view LWA statistics of outsourcers ranked by average LWA and the number of entries received, compiled from information on the Blue Board considering entries over the last 12 months and from all time.


 • 1.6 - What is the ProZ.com termination policy?

  The staff of ProZ.com, the company providing the technology for this site, has established a policy for the termination of offending outsourcers to enhance the site is used as a place for language companies and language service providers to meet and engage in good-faith transactions.

  ProZ.com termination policy can be found here.


 • 1.7 - What does the message This outsourcer has been banned from posting jobs at ProZ.com mean?

  As per ProZ.com termination policy, if a total of two non-payment complaints regarding a single outsourcer have been received from unrelated sources, the issue will be brought to ProZ.com staff for review. At its sole discretion, ProZ.com staff may then choose to suspend or revoke the outsourcer's right to use ProZ.com. This note refers to that suspension.


 • 1.8 - What does the " ... " mean in the comment area for some LWA entries on the Blue Board?

  A " ... " in the comment section indicates that no comment has been entered by the poster of the entry. Note that if this is the case you will only see " ... " in the comment section, as opposed to, for example, "Great terms, professional ... would work with them again", which would have been entered by the service provider. • Main - Top


 • 2 - For service providers


  New client risk management


  ProZ.com members get full access to the Blue Board database of over 17,000 records and more than 92,000 feedback entries from translators • 2.1 - Hur kan jag se andra användares omdömen angående sannolikheten för att de skulle arbeta med en viss kund igen?

  "Blue Board" är ett av alternativen på fliken "Jobb" i huvudmenyn. Du kan också öppna Blue Board direkt via följande webbadress: http://www.proz.com/blueboard

  När du är inne på Blue Board kan du söka efter uppdragsgivare på namn och plats.


 • 2.2 - Jag är inte en (betalande) medlem i ProZ.com...får jag ändå titta på Blue Board-listan?

  Ja. Logga in och klicka på namnet på den uppdragsgivare som du vill lämna ett omdöme om. Du måste betala med browniz eller pengar.


 • 2.3 - Jag är inte en (betalande) medlem i ProZ.com...får jag ändå lämna omdömen?

  Ja.


 • 2.4 - How can I make an LWA entry for a Blue Board outsourcer?

  To make an LWA entry for Blue Board outsourcer, first locate the outsourcer's Blue Board record here. Once you have located and accessed the outsourcer's Blue Board record, click on “Make an entry” to the right of the Blue Board record page. Clicking on this option will open a page where you will be able to compose your LWA entry. Please bear in mind that Blue Board entries require vetting and that they will not appear immediately. This is usually done within 12 hours of the entry being posted.


 • 2.5 - How to open a non-payment report for certain outsourcer?

  During the submission of your LWA entry as per FAQ, after sending the LWA entry for vetting, in case if the rating of the LWA entry is very low (1 or 2) you will be given the option to report any non-payment issue involved with the outsourcer and you will see a message "You entered a low LWA for this outsourcer. If you have not received payment, report a non-payment for this outsourcer". Please press on the button “report a non-payment for this outsourcer”. You will be redirected to another page where the possibility to enter data regarding your non-payment issue will be provided. After filling in all the necessary information please press on “Preview non-payment report” button, check carefully your non-payment report again and press on “Submit non-payment report” button to open a non-payment issue for your LWA entry.

  If the LWA entry is already submitted and approved by PoZ.com Staff, however, you have not opened a non-payment report please contact site Staff , to request to open a non-payment report for your LWA entry. Please make sure that your non-payment report is in line with Blue Board rules .

  The non-payment report is visible only to ProZ.com Staff and to the outsourcer. Service providers who report non-payment issues are required to update their LWA entries on time to make it clear if the payment has been made. If it is not possible to edit the LWA entry (whether because the reply has been already submitted by the outsourcer and as per Blue Board rule #3 , the LWA entry is not editable, or the LWA entry is too old) service providers should let site staff know if and when the non-payment issue is resolved (by submitting a support request, to inform they have been paid in full).

  Note: In the case of outsourcers, if they have resolved an open non-payment issue, they are invited to contact site staff , and ask them to confirm this with the service provider. Only when the service provider confirms payment has been received in full, the LWA entry will be removed from the Blue Board record, allowing the service provider to make a new LWA entry reflecting the current situation. Note that this new entry may contain the same 1-5 rating as the entry that contained the non-payment report.

  For more information regarding the use of Blue Board on ProZ.com please check the article “Using the ProZ.com Blue Board” .

 • 5.1 - I have made a non-payment report for an outsourcer and it hasn't appeared yet.

  First, please note that all Blue Board entries require vetting by site staff before they are made public (see http://www.proz.com/faq/3040#3040).

  As of April 2016, in the case of non-payment reports for corporate members of ProZ.com, please note that outsourcers are notified of these reports before they are made visible in order to give the outsourcer the opportunity to confirm if the entry is in line with the conditions for making non-payment reports as described in http://www.proz.com/faq/2995#2995. You should have received an email from site staff notifying you of this policy upon making your entry. Your non-payment report will be made visible shortly if it is line with the rules for making Blue Board entries.

  See the announcement » • Main - Top


 • 2.6 - Jag skulle vilja be andra att lämna omdömen om en viss uppdragsgivare. Hur gör jag det?

  Om uppdragsgivaren redan finns med klickar du på "Be om omdömen" på dennes sida på Blue Board. Härigenom skickas en förfrågan om omdömen till startsidan på ProZ.com. Ett e-postmeddelande skickas dessutom till alla som prenumererar på sådana förfrågningar.

  Om uppdragsgivaren du är intresserad av ännu inte finns med och du lägger till honom/henne skickas meddelandet automatiskt. Du kan lägga till en uppdragsgivare antingen du är medlem eller inte. Observera att endast en begäran om omdömen är tillåten per månad och uppdragsgivare.


 • 2.7 - I have made a call for entries for an outsourcer but I have changed my mind. Is it possible to undo it?

  No. It is not possible to reverse the call for entries as the email to all those who have subscribed to receiving request for entries are automatically sent immediately after the call for entries is submitted.


 • 2.8 - Can I be notified of new LWA entries submitted for a particular outsourcer?

  Yes. To receive notifications for new LWA entries posted in a Blue Board record of any particular outsourcer, just click on "Track outsourcer" in the box to the right of their Blue Board record.

  You can turn tracking off by clicking on "Stop tracking" in the same box to the right of the Blue Board record.

  If you are not able to stop tracking the Blue Board record please contact ProZ.com support Staff .


 • 2.9 - How can I set my Blue Board notifications preferences?

  To opt out the Blue Board notifications please reset the settings in your profile Blue Board controls section .


 • 2.10 - Why I am getting email notifications about new LWA entries in Blue Board record and how to deactivate it?

  During the submission of your LWA entry you have the possibility to subscribe to alerts when new entries are made for outsourcer by selecting the option “Receive alerts when new entries are made for this outsourcer?”.

  Once this option is activated, you will receive email alerts regarding new LWA entries in the Blue Board record of the outsourcer you have submitted your LWA entry.

  To stop tracking the outsourcer you need to press the link in the bottom of the notification email you have received: “Click here to stop receiving alerts for this outsourcer”.


 • 2.11 - Hur kan jag lämna ett omdöme om en uppdragsgivare som inte finns med på Blue Board?

  Om du vill lämna ett omdöme om en uppdragsgivare som ännu inte finns med på Blue Board-listan kan du lägga till uppgifterna själv via fliken "Lägg till uppdragsgivare". Ange så många uppgifter som möjligt för att undvika förväxling med andra.


 • 2.12 - I added an outsourcer to the Blue Board database and the record is not visible. Why?

  Blue Board records, as Blue Board entries, require vetting by site staff or moderators and checking all contact information may take time, usually no more than 24 hours.

  If the record you added has not appeared after a 24-hour period, please contact site staff via a support request.


 • 2.13 - Kan jag lämna ett omdöme om en uppdragsgivare om min enda erfarenhet av dem består av en provöversättning?

  Nej.

  Du kan visserligen ha kommit fram till vissa slutsatser om en uppdragsgivare grundat på en provöversättning, förhandlingar eller andra inledande diskussioner. Men, baserat på våra erfarenheter, har vi beslutat att Blue Board endast ska vara avsett för att berätta om man skulle kunna tänka sig att arbeta för särskilda uppdragsgivare *igen*. Du måste med andra ord har påbörjat minst ett "verkligt" projekt för en uppdragsgivare som du lämnar ett omdöme om.


 • 2.14 - Kan jag lämna mer än ett omdöme per uppdragsgivare?

  Ja, du kan lämna ett omdöme per uppdragsgivare och år – förutsatt att du har arbetat för uppdragsgivaren igen innan du lämnar ett nytt omdöme. Du får inte lämna flera omdömen med bara en enda erfarenhet som grund.


 • 2.15 - Where can I see a complete list of LWA feedback I provided?

  You can see a list of the LWA / Blue Board entries you submitted for different outsourcers in the LWA feedback management page. Or else, check the "Blue Board entries made by this user" section of your profile.


 • 2.16 - Jag lämnade ett omdöme men det har ännu inte visats.

  Omdömen som lämnas på Blue Board måste granskas. Detta görs vanligtvis inom 12 timmar efter att omdömet har lämnats. Du kan också kontrollera stavningen. Ibland avvisas omdömen från databasen på grund av tecknen som används: dubbla citationstecken får inte användas i kommentarerna. Du måste kanske ta bort dubbla citationstecken och använda enkla citationstecken för att omdömet ska synas. Om din kommentar inte visats inom 24 timmar ber vi dig kontakta en moderator för jobb/Blue Board (en i taget) ellerskicka ett supportärende

 • 2.17 - Hur kan jag redigera mitt omdöme på Blue Board?

  Du kan redigera ditt omdöme genom att klicka på redigeringslänken till höger. Denna finns bara tillgänglig innan en uppdragsgivare har svarat och om omdömet är mindre än ett år gammalt. Ändringar måste dock granskas av moderatorerna.

  När en uppdragsgivare har svarat kan du inte redigera omdömet längre.


 • 2.18 - Hur döljer jag ett omdöme på Blue Board?

  Om en uppdragsgivare ännu inte har svarat på ett omdöme kan du begära att det ska tas bort. Du måste ange ett skäl till varför du vill ta bort omdömet och moderatorn måste godkänna det.

  Om en uppdragsgivare har svarat på omdömet måste både uppdragsgivaren och lingvisten gå med på att omdömet döljs. När båda parterna har kommit överens måste var och en skicka in en supportförfrågan som anger att de båda är överens om att omdömet ska döljas. När supportpersonalen har mottagit dessa två supportärenden döljs omdömet för allmänheten.

  Obs! Om det finns bevis för att ett omdöme eller svar som en uppdragsgivare eller lingvist lämnat bryter mot en Blue Board-regel eller om det visat sig vara olagligt kan omdömet/svaret döljas eller tas bort av personalen.


 • 2.19 - Where can I see Outsourcers with excellent Blue Board feedback?

  The Blue Board statistics page shows the top Blue Board outsourcers, ranked by their average LWA feedback rating. Outsourcers with open non-payment issues or with an average LWA feedback below 4.50 are excluded.

  Results are shown by both all time and last 12 months. Each set of results is divided in two, based on the number of entries received.

  Within each table, outsourcers are ranked by their average LWA and then by amount of entries. If two outsourcers are tied on both numbers, the most recently created Blue Board page will be shown first.


 • 2.20 - Where can I see outsourcers past contact information in Blue Board records?

  ProZ.com members can see past contact information for outsourcers by clicking on "view contact data history" at the bottom of the contact information section of the outsourcer's Blue Board record.


 • 2.21 - Where can I see information on the jobs posted by a Blue Board outsourcer?

  You can see a list of Classic and Connect jobs posted by any Blue Board outsourcer just by clicking on More info » in the "Past job postings" box below the Blue Board record information. Only ProZ.com members have access to the information on the jobs posted by an outsourcer.

  Open jobs will show in yellow while jobs that have already been closed will be shown in light green.


 • 2.22 - I submitted an LWA entry for an outsourcer and it is no longer visible. Why?

  If you submitted an entry for an outsourcer that was visible for some time and that is no longer visible it is possible that your entry was contested by the outsourcer. Note that in cases in which an entry is contested, the entry is made invisible by staff until the issue has been clarified.

  If you are sure your entry is in line with Blue Board rules, and it is being contested by the outsourcer, please submit a support request with all relevant evidence (email correspondence, PO, etc.).

  Also note that entries may disappear from public view when a 'request for edit' has been made. If you requested your entry to be edited, it will remain hidden until moderators or staff re-approve such entry.


 • 2.23 - Can an outsourcer leave feedback for me?

  Outsourcers may rate their willingness to work again (WWA) with service providers. • Main - Top


 • 3 - For outsourcers

 • 3.1 - Hur får jag med mitt företag på Blue Board?

  Uppdragsgivarna i Blue Board-listan har kommit med när en ProZ.com-användare registrerat dem. Alla registrerade användare kan göra detta. Om du är en uppdragsgivare kan du registrera ditt eget företag så att lingvister kan lämna omdömen. (Användare som prenumererar på Blue Board bjuds in att lämna omdömen angående sannolikheten för att de skulle arbeta med ditt företag igen.)

  Här kan du lägga till denna information: lägg till uppdragsgivares sida


 • 3.2 - Hur kan jag ändra kontaktuppgifterna för mitt företag på Blue Board?

  Ändringar av kontaktuppgifter som visas på Blue Board kan endast göras av administratörer för webbplatsen och moderatorer för jobb/Blue Board. Du kan begära ändringar av uppgifterna genom att skicka ett supportärende eller kontaktajobbsamordnare direkt.


 • 3.3 - How can I edit the information on my Blue Board record?

  If the contact information for you or your company's Blue Board record has changed, you can have this edited by contacting site staff via support request. Be sure to provide the complete information you wish to update, along with the page url to your Blue Board record.


 • 3.4 - Can I add information about my company to my Blue Board record?

  Yes. Outsourcers with a high LWA average can post public notes to provide Blue Board record visitors with useful and/or important information regarding their business.

  To add a note to your record, visit the Applications section and click on "Outsourcers Control Center" in the box to the left. This will lead you to the "Application management" form and will allow you to enter additional information about your agency/company that will be later displayed on your Blue Board record.


 • 3.5 - Jag vill att viss kontaktinformation tas bort från Blue Board.

  ProZ.com värnar om din integritet. Om du föredrar att viss kontaktinformation inte ska vara åtkomlig ber vi dig att skapa ett supportärende där du förklarar vad du vill ta bort och varför. Vi kommer att behandla ditt ärende.

  Observera att det finns ett minsta antal kontaktuppgifter som krävs för att lägga ut jobb via ProZ.com och de är obligatoriska. (Se Vanliga frågor om jobb.)


 • 3.6 - How can I completely hide the "past job postings" on the Blue Board record?

  Please note that you do not need to hide your past job postings, because the details of the jobs are available for only 30 days and only to those meeting the criteria. Please note that non-members do not see your job postings when they see your Blue Board record. Complete access to the Blue Board record of outsourcers is a member-only feature and the details of past jobs that are older than 30 days are not shown.


 • 3.7 - Can I remove my Blue Board record?

  As Blue Board rules state, Blue Board records remain in place for at least six months following any form of outsourcing activity. Requests from outsourcers to have certain contact details removed from the Blue Board will be considered when specific reasons are given. However, in most cases, such requests will not be considered until at least six months have passed after the date of last known outsourcing activity. Requests for complete removal of a Blue Board record may also be considered, but will generally not be granted.


 • 3.8 - How can I request an LWA entry from service provider who has been working with me?

  First off all, please remember that only translators that are registered on ProZ.com can make LWA entries in your Blue Board record. Therefore before requesting an LWA entry from a service provider who has worked for you or your company, please first make sure that this service provider is registered on ProZ.com. Otherwise s/he should create a profile on ProZ.com here .

  To request an LWA entry, please go to your Blue Board record and:
  1)click “Manage LWA feedback” from the menu on the right. You will be redirected to the Feedback management page.
  2) Select Request Blue Board Entries (outsourcers only) from the menu on the left.
  3) On the next step please start typing the username or the real name of the service provider you are looking for in the “Search” section and click on the name in the list which appears below the search box. If the data displayed in the box on the right corresponds to the desired service provider, click on "Add to list".
  4) Make sure that the check box near the name of service provider is checked and click “Proceed to step 2 of 3”.
  5) Check the message which will be sent to service provider. A template text to request the Blue Board entry can be personalized, so you may also enter your own text for this message. Once the text is ready, please press on “Proceed to step 3 of 3 (preview and send emails)”.
  6) Check the message you are going to send and click the “Send” button or on “Back edit (message) button”, if you would like to edit the message you are going to send.


 • 3.9 - Will I be notified of new LWA entries posted in my Blue Board record?

  Yes. A notification will be sent to the email address specified as the contact email address in the Blue Board record every time an entry is posted.

  In the same way, if a non-payment report is made together with an entry submitted, a notification informing about this complaint and the procedure to follow will also be sent to the email address associated with the Blue Board record.


 • 3.10 - En lingvist har lämnat ett omdöme om sannolikheten för att han/hon skulle vilja arbeta med mitt företag igen. Kan jag svara?

  Ja. Du ska ha fått ett e-postmeddelande när omdömet lämnades. Om du inte fick det eller inte kan hitta det men skulle vilja svara kan du skicka ditt svar till jobbsamordnarna och samtidigt uppge lingvistens namn.

  Kontakta jobbsamordnarna om du tror att villkoren för att lämna ett omdöme inte uppfyllts (t.ex. om en person du inte arbetat med lämnat ett omdöme).

  Om det verkar föreligga något missförstånd uppmanas uppdragsgivarna att ta direkt kontakt med dem som lämnat omdömena. Att hota eller utöva påtryckningar på en ProZ.com-användare för att få denne att ändra sin "sannolikhet för att arbeta igen" när det gäller ditt företag är förbjudet och kan medföra att din rättighet att använda ProZ.com inskränks.

  Liksom för kommentarer från lingvister, måste dina kommentarer begränsas till arbetsförhållandet och sannolikheten för att arbeta igen. Personliga anmärkningar från lingvister och uppdragsgivare är inte godtagbara och tas vid förfrågan bort av personalen.


 • 3.11 - My company has a great Blue Board page. How can I display this in my profile?

  Profile owners who have "Likelihood of working again" (LWA) feedback in their Blue Board pages can show the corresponding statistics in the top-right area of the profile.

  The Blue Board is a tool of benefit to both service providers and outsourcers. Outsourcers who are listed and have received positive entries report a higher degree of trust and shortened project launch cycles among those service providers who reference the Blue Board.

  Members and other users (like the one displayed below) having both Blue Board page (feedback from service providers) and WWA entries (feedback from outsourcers) can display both in their profiles, with WWA on the left and LWA on the right.

  There are three options for the visibility of the LWA information:

  a) Invisible to all, including the profile owner:

  This is the default condition. The profile owners will see only a "Show LWA options" button that will allow them to move into the next visibility condition.

  The owner will see:
  b) Visible only to profile owner:

  After clicking on the "Show LWA options" button, the LWA statistics will become visible to the profile owner, who will be able to return to the former (invisible) status or to make this feature visible also to visitors.

  The owner will see:
  In these two cases, visitors to the profile will see no LWA-related information:
  c) Visible to all:

  When the owner clicks on the "Show to all" button, the LWA statistics will be shown to all visitors.

  In this case the profile owner will see:
  And a visitor to the profile will see:
  The link indicating the amount of entries will take visitors to the corresponding Blue Board page, while the "Make a LWA entry" link will give them direct access to the form where they will be able to leave an entry for that particular outsourcer.


 • 3.12 - How can I affiliate a profile to a Blue Board record?

  To affiliate a profile to certain Blue Board record, please submit a support request to ProZ.com Staff to ask for the affiliation to be made. Please provide the link of the Blue Board record and the profile you would like to affiliate.


 • 3.13 - I have been affiliated to an outsourcer I am not related with. What should I do?

  If your profile has been affiliated with an outsourcer you are not related to, please submit a support request to ask for the removal of such affiliation.

  Have in mind that profiles are affiliated with Blue Board records on the basis of jobs posted by the profile in the name of a given outsourcer, among other activity.


 • 3.14 - A service provider has posted a non-payment complaint in my Blue Board record. What should I do?

  If a service provider has posted a non-payment complaint in your Blue Board record and this issue has already been resolved, instruct the service provider to contact staff via support request to confirm payment has been made so that the issue can be marked as resolved.

  If the issue has not been resolved, please do so. Remember that Job posting rules state that payment commitments must be upheld. Once the issue has been resolved, ask the service provider to contact staff to confirm the situation.

  Finally, if non-payment derives from quality issues with the job delivered by the service provider or with a late delivery of the project, please contact site staff via support request and provide the email correspondence in which the service provider has been notified of the issue.


 • 3.15 - Is it possible to contest a non-payment report before it is made public?

  As of April 2016, if you are a corporate member of ProZ.com and receive a non-payment report on your company’s Blue Board record, then you will be notified by site staff via email before that entry is made publicly visible. If the entry is not in line with the rules for leaving Blue Board feedback as described in http://www.proz.com/faq/2995#2995, or if the non-payment report is no longer valid, then you will be given the opportunity to provide the relevant correspondence to prove this.

  See the announcement »


 • 3.16 - Is there a way for me to leave feedback for a service provider who has worked for me?

  Outsourcers may rate their willingness to work again (WWA) with service providers. • Main - Top


 • 4 - Blue Board Applications system

 • 4.1 - What is the Blue Board Applications system?

  The Blue Board Applications system allows outsourcers to review and accept applications from ProZ.com members who meet the required qualifications.


 • 4.2 - For Service providers:

 • 2.1 - Where can I see a list of outsourcers looking for applications from translators and/or interpreters?

  You will find a list of outsourcers that are looking for applications from translators and/or interpreters in the Applications page.

  Note that only the outsourcers you qualify to apply will be shown.

  To submit your application, just click on Apply now and complete the application form.


 • 2.2 - Where can I see a record of applications I submitted?

  For the time being, applications submitted are not recorded. However, if you have already submitted an application for a Blue Board outsourcer, the date in which your application was submitted should show in the "Action" column of the applications page.


 • 2.3 - How many applications can I send?

  Site members are able to send an unlimited number of applications per month. However, you must wait 90 days before submitting another application to the same outsourcer.

  If your application has not been acknowledged by the outsourcer, you will not be able to submit another application for that particular outsourcer until they have done so.


 • 2.4 - Why I am not allowed to send my application?

  The Blue Board Applications system is provided as a service to ProZ.com members only. Full professional and corporate members may submit their applications as part of this system.

  Outsourcers may also choose to restrict who can apply by language pair(s), native language(s), working/specialty discipline(s), and country of residence.


 • 2.5 - If I send my application and it is not accepted, will I be informed?

  Outsourcers have the ability to accept or reject applications, and optionally send an e-mail to the applicant.


 • 2.6 - Can I use the information available in my profile when submitting an application?

  Site members may automatically submit information from their ProZ.com profiles from fields such as KudoZ points, ProZ.com Project History, phone number, etc. • Main - Top


 • 4.3 - For outsourcers:

 • 3.1 - Where I can adjust my application preferences?

  Outsourcers that have a Blue Board record affiliated with their account may start to accept applications by setting their preferences in the "Application Preferences" tab of the Outsourcer Control Center .


 • 3.2 - Why am I not able to adjust my "Application Preferences"?

  ProZ.com staff reserve the right to limit the use of Blue Board Applications system. Companies with low average Blue Board entries will not be able to set up their "Application Preferences". Access is also unavailable to outsourcers whose records contain open reports of non-payment.


 • 3.3 - Where I can see applications sent to me?

  Outsourcers can view applications sent to them by clicking the "Applications Received" tab in the Outsourcer Control Center . • Main - Top


  The Blue Board
  Database of outsourcers with feedback from service providers

  What is the Blue Board?

  The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers.

  Learn more

  Your current localization setting

  Svenska

  Select a language

  Jobs
  • All of ProZ.com
  • Sök term
  • Jobb
  • Forum
  • Multiple search