Webbplatsregler

Regler för hur ProZ.com får användas

Följande regler har satts upp för att utvidga och skydda den trevliga resultatinriktade atmosfären på ProZ.com. Genom att använda webbplatsen godkänner du och går med på att följa dessa regler.


Webbplatsregel

1 ProZ.com Blue Board är avsett som en resurs för att bedöma uppdragsgivare angående översättning, tolkning och annat arbetsrelaterat arbete samt för att uttrycka sin villighet att arbeta med särskilda uppdragsgivare igen.
Det är inte tillåtet att använda Blue Board för andra ändamål.
2 Vissa villkor måste uppfyllas innan Blue Board-omdömen får lämnas.
Omdömen angående villigheten att arbeta med särskilda uppdragsgivare igen tillåts endast när (1) beställt arbete utförts i sin helhet och levererats i tid och (2) inga klagomål har framförts på kvaliteten kort efter leveransen. Omdömen får inte lämnas som enbart baserar sig på förhandlingar, provöversättningar eller andra inledande diskussioner.
3 Det går inte att redigera ett omdöme när ett svar på det har tagits emot.
En lingvist får lämna ett kort omdöme och uppdragsgivaren får lämna ett kort svar. (Observera att det går att redigera ett omdöme fram till att uppdragsgivaren har svarat.)
4 Det är inte möjligt att redigera svar när de har skickats.
5 Webbplatsanvändare får endast lämna ett omdöme per uppdragsgivare och år.
Fler omdömen kan läggas till en gång om året, under villkoret att ytterligare arbete har utförts sedan det senaste omdömet lämnades.
6 Det är inte tillåtet att lämna omdömen om sig själv.
Uppdragsgivare, ägare och anställda på outsourcing-företag som är registrerade på Blue Board får inte lämna omdömen om "sannolikhet för att arbeta igen" om sig själva eller deras företag.
7 Förolämpningar är inte tillåtna.
Blue Board får inte användas för att förtala enskilda personer eller företag. Omdömen, kommentarer i samband med omdömen och svar på omdömen måste strikt fokusera på villigheten att arbeta igen.
8 Det är förbjudet att försöka påverka hur någon annan använder Blue Board.
Det är förbjudet att utöva tryck på någon för att denne ska ändra ett omdöme eller svar eller lämna ett nytt omdöme eller svar av en specifik natur. (Man får bjuda in lingvister eller uppdragsgivare att lämna omdömen eller svar så länge som man inte försöker påverka innehållet i dessa omdömen.)
9 Blue Board får inte användas för att tvinga någon att göra något.
Det är strängt förbjudet att använda Blue Board eller hota att använda Blue Board för att pressa en uppdragsgivare eller lingvist till att göra något speciellt.
10 Blue Board-utdrag ligger kvar i minst sex månader efter någon form av uppdragsaktivitet.
ProZ.com behandlar förfrågningar från uppdragsgivare om att ta bort vissa kontaktuppgifter från Blue Board när specifika skäl anges. I de flesta fall behandlas sådana förfrågningar inte förrän sex månader efter datumet då det senast kända uppdraget lades ut.

Att ovanstående regler följs är en förutsättning för fortsatt åtkomst och användning av webbplatsen.

Efterlevnad

Anställda och moderatorer kan vidta någon av följande åtgärder för att se till att reglerna följs:
* kontakta användare för att göra dem uppmärksamma på vissa regler
* låta bli att godkänna (eller radera/dölja) inlägg som bryter mot en regel
* visa ett meddelande angående reglerna för vissa användare när de gör vissa saker
* utesluta användare, temporärt eller permanent, från webbplatsfunktioner som de har använt i strid mot reglerna.
* säga upp profil eller medlemskap (endast anställda)

Moderatorer och personal måste agera i enlighet med, och skyddas av, webbplatsreglerna exakt på samma sätt som andra medlemmar.

Uppsägning

Anställda på ProZ.com kan i sällsynta fall vid allvarliga regelbrott säga upp en profil (och medlemskap) med omedelbar verkan. I de flesta fall använder ProZ.com sig dock av en policy med "gult/rött kort", liknande den man har i fotboll, vid uppsägningar.

Endast anställda delar ut gula eller röda kort. Regler åberopas med nummer och datumet på kortet registreras. Termerna "gult kort" och "rött kort" används explicit. Om ett e-postmeddelande skickas står dessa termer på ämnesraden.

En användare som har fått ett gult kort får fortsätta att använda webbplatsen (ibland med vissa restriktioner) men uppmärksammas på att ytterligare regelbrott leder till uppsägelse. En person vars profil har sagts upp släpps inte in på ProZ.com igen.

Köpare måste följa sajtens uppsägningsregler: Termination policy.

Förtydligande

Skicka en supportförfrågan om du vill att vi ska förtydliga någon av ovanstående regler eller hur vi ser till att reglerna följs.

Request help


Site Documentation


The member services and support team
Jared

Jared

Lucia

Lucia

Alejandro

Alejandro

Helen

Helen

Yana

Yana

Maria D

Maria D

Karen

Karen

Enrique Manzo

Enrique Manzo

Evelio

Evelio

Julieta

Julieta

Mariano

Mariano

Hayjor Roca

Hayjor Roca

Andrea

Andrea

Rocío Tempone

Rocío Tempone

Rocio Palacios

Rocio Palacios

Ezequiel

Ezequiel

Your current localization setting

Svenska

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Sök term
  • Jobb
  • Forum
  • Multiple search