A new ProZ.com translation contests interface is currently in development, and a preview contest is underway. Click here to visit the new interface »

Previous ProZ.com translation contests

| « return to previous contest list

5th ProZ.com Translation Contest

Engelska to Albanska


Finalists:3

Source text:

All travel is now merely a means of moving a camera from place to place, all travellers are ruled by the all-powerful lens. Visitors old-fashioned enough to wish only to stand and look with their anachronistic eyes are shoved aside by the photographers, who take it for granted that while they do their ritual focusing, nothing else may move or cross their vision. Those peculiar souls without a camera must step aside for those more properly occupied, must wait while the rituals take place, and must bide their time while whole coaches stop and unleash upon the landscape the Instamatic God. And the populations of whole countries seeing themselves cannibalised, swallowed up, vacuumed into the black-ringed staring eye, wrench what they can from the cannibals. You want picture my house, my camel? You pay.

None of this would matter, perhaps, if anything worthwhile was being accomplished. If all the constant busyness and clicking produced, at its end, what had not existed before, images of beauty captured or truth told. But, sadly, this isn't so. The camera is simply graffiti made respectable.

The camera is the means by which we stamp ourselves on everything we see, under cover of recording the Wonders of the World already wonderfully
recorded by professionals and on sale at every corner bookshop and newsagent. But what use to show Aunt Maud, back home, postcards of the Tuscan landscape, since we are not in the picture to prove that we were there?

No stretch of rocks has verity unless I am within it. No monument exists
but for my wife, leaning against it. No temple is of interest without my face beside it, grinning. With my camera I appropriate everything beautiful, possess it, shrink it, domesticate it, and reproduce it on my blank sitting-room wall to prove to a selected audience of friends and family the one absolutely vital fact about these beauties: I saw them, I was there, I photographed them, and, ergo, they are.

from "Amateur Photography: the World as it isn't and our Fred" by Jill Tweedie in the Guardian


Entry #3476 - Points: 12 - WINNER!
Fabiana Papastefani-Pezzoni
Tashmë të udhëtosh do të thotë thjeshtë të lëvizësh aparatin fotografik nga një vend në tjetrin; gjithë udhëtarët janë nën pushtetin e këtyre lenteve të gjithë-pushtetshme. Vizitorët e një mode të shkuar tashmë, aq sa ende shpresojnë të qëndrojnë dhe të vështrojnë rrotull me sytë e tyre anakronikë, janë fshirë tutje prej fotografëve, të cilët e marrin për të qenë faktin që, ndërsa ata kryejnë ritualin a tyre të fokusimit, asgjë të mos lëvizë përmes Show full text

Blerta Alikaj
I like the expressions used, and the fact that it is adapted rather than translated literally.
The language flow is very good.
Ledja
Me përjashtim të një përsëritjeje që mund të shmangej kollaj dhe nja dy frazave që kanë nga një mospërputhje të vogël, më pëlqen larmia e përzgjedhjeve të fjalëve dhe shprehjeve. "Teto Llambrinia" është pa diskutim një gjetje origjinale që forcon shqipërimin sikundër vecse përkthimin, dhe shqipërimi është karakteristikë e këtij përkthimi.
Fabiana Papastefani-Pezzoni
Ju falenderoj, të dashura kolege, dhe ju uroj një vit 2008 të mrekullueshëm :))
Entry #3059 - Points: 9
Anonymous
Të gjitha udhëtimet tashmë janë thjesht një mjet i lëvizjes së kameras nga një vend në tjetrin, dhe të gjithë udhëtarët sundohen nga lentja e plotfuqishme. Vizitorët mjaft tradicionalë që dëshirojnë vetëm të qëndrojnë dhe të shikojnë me sytë e tyre anakronikë, shtyhen mënjanë nga fotografët, të cilët e marrin të mirëqenë se ndërkohë që ata bëjnë fokusimin e tyre ritual, asgjë tjetër nuk mund t’i lëvizë ose t'ua presë rrugën vizionit të tyre. Këta shpirtra Show full text

Ledja
Ky përkthim më kujton pikërisht stilin e saktë, të shpejtë e të drejtpërdrejtë të një kronike gazetareske. Zgjedhja e fjalës "kamerë" më duket e influencuar nga anglishtja, por gjithsesi nuk është krejtësisht e pasaktë. Më bëhet qejfi që kemi një tekst për t'u lexuar me ëndje.
Entry #3337 - Points: 5
Arben Seva
Në ditët e sotme, të gjitha udhëtimet janë veç një mjet për ta zhvendosur aparatin fotografik sa nga njëri vend në tjetrin; të gjithë udhëtarët i nënshtrohen lentes së plotfuqishme. Turistët mjaft demode, të cilët dëshirojnë veç të qëndrojnë e të sodisin me sytë e tyre anakronikë, shtyhen mënjanë nga fotografët, të cilëve u duket normale që asgjë tjetër nuk duhet të lëvizë ose t’u pengojë pamjen, ndërkohë që ata bëjnë fokusimin ritual të aparatit. Ata Show full text

Ledja
Gjuha e rrjedhshme është një pikë e fortë e këtij përkthimi. Personalisht mendoj që emrat/titujt duhen përshtatur/përkthyer, por cilësia e përgjithshme qëndron lart. Më bëhet qejfi që këtë radhë kemi patur punë të shkruara me kujdes e profesionializëm.
Feedback - 5th ProZ.com Translation Contest
This space is provided for feedback and suggestions about the contest in this particular language pair.
As we have already planned, this feature is now open to all members (full, community and student members).


| « return to previous contest list


Translation contests
A fun way to take a break from your normal routine and test - and hone - your skills with colleagues.


Your current localization setting

Svenska

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Sök term
  • Jobb
  • Forum
  • Multiple search